093****5538
مجلسی پاشنه بلند
093****5538 (خریدار)
خیلی ممنون از خریدم نهانت رضایت رو دارم.
091****4327
کالج
091****4327 (خریدار)
فخرالسادات موسوی
مانتو شلوار اداری
فخرالسادات موسوی (خریدار)
پاسخ فروشگاه
چه سایزی؟
5 اسفند 1397
حمیدی
کتونی
حمیدی (خریدار)
حمید
پیراهن
حمید (خریدار)
خیلی خوشگله با تشکر از ماه سما